Our News

Podnikatelia nie sú povinní zasielať UIK do systému e-kasa

By Peter Mucha on 22. decembra 2021 in Novinky a správy

BRATISLAVA – 22.12.2021: Finančná správa upozorňuje podnikateľov , že v súlade s nálezom
Ústavného súdu SR nie sú viac povinní zasielať unikátny identifikátor kupujúceho (UIK) do
systému e-kasa.

Ústavný súd SR rozhodol, že časť novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z roku
2018 nie je v súlade s Ústavou SR. Konkrétne ide o časť „unikátny identifikátor kupujúceho, ak je
predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby“.

Pre podnikateľov používajúcich e-kasu to znamená, že odo dňa vyhlásenia nálezu Ústavného súdu SR
nie sú povinní zasielať unikátny identifikátor kupujúceho do systému e-kasa. Technické
nastavenie pokladníc a systému e-kasa
podnikateľom umožňuje zasielať údaje z pokladničných
dokladov bez tohto identifikátora.

Finančná správa plánuje o nenahlasovaní UIK informovať vybraných podnikateľov aj prostredníctvom
softwarningu. Zároveň finančná správa upozorňuje, že cieľom pri zavádzaní e-kasy nebolo sledovať
dennodenné správanie sa kupujúcich, primárnym cieľom je boj proti daňovým podvodom. Finančná
správa unikátny identifikátor kupujúceho nevyhodnocuje a nie je predmetom ďalšieho spracovania.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk


Pokiaľ potrebujete pomôcť s preinštalovaní a aktualizáciou vašej eKasa pokladnice, kontaktujte nás +421 903588688.


Zdroj textu: Finančná správa – Tlačová správa zo dňa 22.12.2021

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *