Kategória: Pokladnica

Uzávierka smeny – Otvorenie a Uzavretie pokladnice

By Peter Mucha on 8. júla 2021 in Pokladnica

Počas predaja pokladnica pripočítava všetky Platby hotovosťou do sumy uvedenej v Stav hotovosti v pokladnici.

Pri uzavretí odporúčame v rámci jedného z postupov, urobiť výber všetkej hotovosti v pokladnici a potom následne uzavrieť pokladnicu s nulovým stavom hotovosti.

Ukončenie smeny – Uzavretie pokladnice

Pokladnicu uzavrieme kliknutím na tlačidlo Zatvoriť pokladnicu.

Na potvrdenie uzavretia pokladnice pokračujte kliknutím na ikonkuvpravo hore.

Po uzavretí pokladnice sa v Prehľadoch zobrazí uzavretá pracovná smena ku aktuálnemu dátumu a času.

Začiatok smeny – Otvorenie pokladnice

V prípade, že v Stav hovotosti v pokladnici je uvedené hlásenie Pokladnica je uzavretá, je potrebné otvoriť pokladnicu a začať novú smenu.

Začiatok smeny, tzv. Otvorenie pokladnice urobíte kliknutím na tlačidlo Otvoriť pokladnicu.

V prípade, že na ďalšom kroku v Stav pokladny z prechodi smeny svieti iná suma ako 0, kliknite na Použit ako východzí stav. Týmto sa do poľa Čiastka natiahne hodnota, s ktorou bola uzatvorená pokladňa.
Inak, pokiaľ je stav pokladnice z predchádzajúcej smeny nulový, otvoríte pokladnicu s Čiastkou 0.

Pre pokračovanie v otvorení pokladnice potvrďte kliknutím na ikonkuvpravo hore.

Po otvorení pokladnice je opäť možné pokračovať v predaji.

Vklad a Výber hotovosti z pokladnice

By Peter Mucha on 8. júla 2021 in Pokladnica

Vklad aj výber sú finančné operácie, ktoré sú odosielané na portál Finančnej správy eKasa, preto je týmto dokladom pridelované Číslo pokladničného dokladu ako sa deje pri riadnych predajných pokladničných dokladoch.

Pokiaľ potrebujete do pokladne eKasa vložiť peniaze, alebo naopak peniaze z eKasa pokladne vybrať, využijete nato Operácie s pokladnicou, prvá ikonka vľavo hore na základnej obrazovke s názvom “Pokladnica”.

UPOZORNENIE:
Pred operáciou vkladu a výberu z pokladnice odporúčame urobiť obnovenie spojenia aplikácie Kasa Fik s eKasa PPEKK.
Nastavenie > eKasa PPEKK > CHDU > Test spojenia CHDU > OK > Uložiť ako aktívne CHDU

Vklad hotovosti do pokladnice

Pre vloženie hotovosti do pokladnice eKasa kliknite na tlačidlo Príjem do pokladnice.

Zadajte sumu, ktorá bude vložená do pokladnice, do riadku Pokladničný vklad. Máte možnosť zadať sumu ako celé číslo (100) alebo s desatinnou čiarkou (100,50).
Pozor: hodnota z poľa Poznámka sa netlačí na doklade, neodporúčame ju používať.

Na pripísanie čiastky potvrďte kliknutím na ikonkuvpravo hore alebo stlačením OK na klávesnici.

Výber hotovosti z pokladnice

Pre výber hotovosti z pokladnice eKasa kliknite na tlačidlo Výdaj z pokladnice.

Pokračujte rovnako ako pri Vklade hotovosti do pokladnice.