Our News

Kontrolóri v máji 2022 preveria používanie registračných pokladníc

By Peter Mucha on 1. mája 2022 in Novinky a správy

Finančná správa spúšťa od mája akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb v e-kase a vydávanie pokladničných dokladov. Kontrolóri sa sústredia na prevádzky, ktoré poskytujú zákazníkom stravovacie služby, čiže na jedálne, reštaurácie či pohostinstvá. Okrem toho sa zamerajú aj na kozmetické salóny, kadernícke prevádzky a wellness centrá. Kontrolám sa nevyhnú ani podnikatelia, u ktorých bolo v predchádzajúcom období zistené porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

V máji opäť vyrazia do terénu kontrolóri finančnej správy. Zamerajú sa na kontroly e-kasy a vydávanie pokladničných dokladov. Sústredia sa najmä na prevádzky, ktoré poskytujú zákazníkom stravovacie služby (jedálne, reštaurácie či pohostinstvá). Navštívia tiež kozmetické salóny, kadernícke prevádzky a wellness centrá. Kontrolám sa nevyhnú ani podnikatelia, u ktorých bolo v predchádzajúcom období zistené porušenie zákona o používaní ERP.

Podnikateľov informujeme o akcii s cieľom, aby dbali na dodržiavanie zákona a vyhli sa prípadným sankciám. Cieľom kontrol nie je rozdávať pokuty, ale podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Zároveň je povinnosťou finančnej správy zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a zákazníkom vydávali pokladničné doklady. Nejde pritom o jednorazovú akciu, v kontrolách bude finančná správa pravidelne pokračovať.

Pred vykonaním štandardnej kontroly bude vo väčšine prípadov finančná správa vykonávať priamo na prevádzke online monitoring tržieb. Kontrolóri budú pozorovať prostredníctvom tabletov priamo v prevádzke alebo v blízkosti prevádzky, či tržby od zákazníkov prichádzajú do systému e-kasa. V prípade, že bude všetko v poriadku, podnikateľ si ani nevšimne, že bol kontrolovaný a ku klasickej štandardnej kontrole ani nemusí dôjsť. Týmto novým moderným postupom kontroly chce finančná správa čo najmenej zaťažovať poctivých podnikateľov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk


Pokiaľ potrebujete pomôcť s existujúcou alebo zakúpiť novú pokladnicu eKasa kontaktujte nás +421 903588688, alebo si objednajte priamo cez náš eshop.


Zdroj textu: Finančná správa – Tlačová správa zo dňa 29.4.2022

Finančná správa vyzýva na aktualizáciu aplikácie Pokladnica VRP

By Peter Mucha on 10. marca 2022 in Novinky a správy

Používanie bezplatnej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si aktualizovanej verzie. Dostupná je od dnešného dňa na portáli finančnej správy. Dôvodom je vypršanie platnosti certifikátu 17. marca 2022. Výmenu certifikátu uskutoční finančná správa 16. marca 2022. Zároveň informujeme, že od tohto dátumu nebude možné využívať aplikáciu VRP pre mobilné operačné systémy iOS. Webovej verzie aplikácie VRP sa zmena nedotkne.

Od dnešného dňa je na portáli finančnej správy dostupná aktualizovaná verzia bezplatnej aplikácie
Pokladnica. Používateľov VRP prosíme, aby si stiahli túto novú VRP a pôvodnú odinštalovali. Už 17. marca 2022 totiž vyprší platnosť komunikačného certifikátu a doterajšia verzia VRP nebude z tohto dôvodu funkčná. Výmenu certifikátu uskutočníme dňa 16. marca tohto roka. Finančná správa pripravila podrobný postup inštalácie aktualizovanej aplikácie, ktorý je tiež dostupný na portáli finančnej správy. V prípade otázok je nápomocné aj call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222.

Zároveň informujeme, že od dátumu 16. marca 2022 nebude dostupná aplikácie VRP pre mobilný operačný systém iOS. Podnikateľské subjekty môžu využiť prístup cez web
(https://vrp.financnasprava.sk/#!/login) alebo novú verziu VRP v zariadeniach s operačným
systémom Android. Rovnako nie je dostupná pre operačný systém iOS ani aplikácia Over doklad. Pravosť pokladničných dokladov si môže verejnosť overovať prostredníctvom webovej služby https://opd.financnasprava.sk/#!/check, prípadne prístupom cez operačný systém Android.

Finančná správa sa ospravedlňuje používateľom VRP i aplikácie Over doklad za vzniknuté komplikácie. Spôsobené sú nedoriešenými zmluvnými vzťahmi s dodávateľom aplikácie v súvislosti s neprimerane vysokými nákladmi na prevádzku. „Finančná správa viackrát deklarovala cieľ optimalizovať náklady na svoje systémy a aplikácia VRP nie je výnimkou. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám s dodávateľom dohodnúť na optimálnom riešení, preto sme boli nútení pristúpiť k aktualizácii aplikácie vlastnými kapacitami. Mrzí nás vzniknutá situácia, intenzívne sme však hľadali všetky dostupné riešenia, aby podnikatelia boli zasiahnutí v čo najmenšej miere,“ vysvetlil prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

V súčasnosti finančná správa intenzívne pracuje na vývoji novej aplikácie VRP pre všetky platformy tak, aby jej využívanie nebolo v budúcnosti závislé od externých subjektov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk


Pokiaľ potrebujete pomôcť s aktualizáciou Pokladničnej aplikácie a jej opätovným nastavením, kontaktujte nás +421 903588688, alebo si objednajte službu aktualitácie priamo cez náš eshop.


Zdroj textu: Finančná správa – Tlačová správa zo dňa 10.3.2022
Zdroj obrázku: Finančná správa Facebook

Uzávierka smeny – Otvorenie a Uzavretie pokladnice

By Peter Mucha on 8. júla 2021 in Pokladnica

Počas predaja pokladnica pripočítava všetky Platby hotovosťou do sumy uvedenej v Stav hotovosti v pokladnici.

Pri uzavretí odporúčame v rámci jedného z postupov, urobiť výber všetkej hotovosti v pokladnici a potom následne uzavrieť pokladnicu s nulovým stavom hotovosti.

Ukončenie smeny – Uzavretie pokladnice

Pokladnicu uzavrieme kliknutím na tlačidlo Zatvoriť pokladnicu.

Na potvrdenie uzavretia pokladnice pokračujte kliknutím na ikonkuvpravo hore.

Po uzavretí pokladnice sa v Prehľadoch zobrazí uzavretá pracovná smena ku aktuálnemu dátumu a času.

Začiatok smeny – Otvorenie pokladnice

V prípade, že v Stav hovotosti v pokladnici je uvedené hlásenie Pokladnica je uzavretá, je potrebné otvoriť pokladnicu a začať novú smenu.

Začiatok smeny, tzv. Otvorenie pokladnice urobíte kliknutím na tlačidlo Otvoriť pokladnicu.

V prípade, že na ďalšom kroku v Stav pokladny z prechodi smeny svieti iná suma ako 0, kliknite na Použit ako východzí stav. Týmto sa do poľa Čiastka natiahne hodnota, s ktorou bola uzatvorená pokladňa.
Inak, pokiaľ je stav pokladnice z predchádzajúcej smeny nulový, otvoríte pokladnicu s Čiastkou 0.

Pre pokračovanie v otvorení pokladnice potvrďte kliknutím na ikonkuvpravo hore.

Po otvorení pokladnice je opäť možné pokračovať v predaji.

Vklad a Výber hotovosti z pokladnice

By Peter Mucha on 8. júla 2021 in Pokladnica

Vklad aj výber sú finančné operácie, ktoré sú odosielané na portál Finančnej správy eKasa, preto je týmto dokladom pridelované Číslo pokladničného dokladu ako sa deje pri riadnych predajných pokladničných dokladoch.

Pokiaľ potrebujete do pokladne eKasa vložiť peniaze, alebo naopak peniaze z eKasa pokladne vybrať, využijete nato Operácie s pokladnicou, prvá ikonka vľavo hore na základnej obrazovke s názvom „Pokladnica“.

UPOZORNENIE:
Pred operáciou vkladu a výberu z pokladnice odporúčame urobiť obnovenie spojenia aplikácie Kasa Fik s eKasa PPEKK.
Nastavenie > eKasa PPEKK > CHDU > Test spojenia CHDU > OK > Uložiť ako aktívne CHDU

Vklad hotovosti do pokladnice

Pre vloženie hotovosti do pokladnice eKasa kliknite na tlačidlo Príjem do pokladnice.

Zadajte sumu, ktorá bude vložená do pokladnice, do riadku Pokladničný vklad. Máte možnosť zadať sumu ako celé číslo (100) alebo s desatinnou čiarkou (100,50).
Pozor: hodnota z poľa Poznámka sa netlačí na doklade, neodporúčame ju používať.

Na pripísanie čiastky potvrďte kliknutím na ikonkuvpravo hore alebo stlačením OK na klávesnici.

Výber hotovosti z pokladnice

Pre výber hotovosti z pokladnice eKasa kliknite na tlačidlo Výdaj z pokladnice.

Pokračujte rovnako ako pri Vklade hotovosti do pokladnice.

Ako nastaviť tlačiareň Rongta na tlač objednávok do kuchyne

By Peter Mucha on 22. mája 2020 in Kasa Fik eKasa

Parametre nastavenia tlačiarne Rongta USB/LAN

 1. V menu aplikácie Kasa Fik kliknite na Nastavenia – Tlačiarne – Pridať novú tlačiareň 
 2. Vyberte typ tlačiarne USB tlačiareň

Rongta RP80

 1. Odsadenie strany: 4
 2. Počet kópií: 1
 3. Oneskorenie po tlači: 0
 4. Bodov na riadok: 576
 5. Počet znakov na riadok: 48
 6. Typ rezačky: Epson
 7. Tlačiť iba štítky: Napíšte názov štítku, ktorý bol nastavený produktom (napr. kuchyna)
 8. * Tlačiareň podporuje rastrový aj textový tisk
 9. Ponechajte zapnuté len nasledujúce parametre: „Pípnuť pri tlači“, „Tlačiť objednávky“