Our News

Zrušenie existencie unikátneho identifikátora kupujúceho

By Peter Mucha on 27. novembra 2022 in Novinky a správy

Na základe tlačovej správy z Finančnej správy zo dňa 22.12.2021 už nie sú podnikatelia povinní zasielať UIK do systému e-kasa.

V zmysle rozhodnutia Ústavného súdu SR č. 492/2021 Z. z., Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 25/2019-117 z 10. novembra 2021 vo veci vysloveniu nesúladu ustanovenia § 8a ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v časti „unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby“ s čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky (viac info), bola zrušená existencia unikátneho identifikátora kupujúceho (ďalej len „UIK“).

Vzhľadom k tomu, Finančné riaditeľstvo SR doplnilo integračné rozhranie o novú chybu: 

• 133 – parameter pre unikátny identifikátor kupujúceho nie je povolený

Informácia bude zasielaná do ORP v prípade, ak táto zašle na server e-kasa dátovú správu obsahujúcu UIK.

Na základe vyššie uvedeného, Vás žiadame o primerané úpravy Vašich PPEKK a CHDÚ a to najmä:

  • zamedziť zasielaniu UIK resp. možnosti ho pridať do dátovej správy, ak ste tak doteraz nevykonali,
  • primerane upraviť situáciu, keď ORP UIK z nejakého dôvodu zašle a dostane odpoveď s chybou -133 (upraviť blokovanie ORP a odstránenie tejto blokácie po úprave dátovej správy/odstránení UIK z dátovej správy a jej opätovné zaslanie na server e-kasa)
  • nasadiť opravenú a nahlásenú aktualizáciu podnikateľom, o ktorých máte informáciu, že používajú UIK pri evidencii tržieb.

Spoločnosť ELCOM pracuje na aktualizácii, ktorá túto zmenu vyrieši za Vás.
Predpokladaný termín nasadenia zmeny do produkcie je 09.01.2023.

Ostatní vodávatelia pokladničných software sa zatiaľ nevyjadrili.

Zdroj textu: elcom.eu

Finančná správa ukončuje prevádzku aplikácie Pokladnica k 17. októbru 2022

By Peter Mucha on 12. septembra 2022 in Novinky a správy

BRATISLAVA – 12.09.2022: Nová aplikácia VRP 2 k 17. októbru tohto roka definitívne nahradí doterajšiu aplikáciu Pokladnica. V Google play nebude pre nových používateľov dostupná od 1. októbra tohto roka. Finančná správa preto odporúča podnikateľom, aby začali používať VRP 2 čo najskôr. Nová aplikácia disponuje všetkými dôležitými funkciami ako jej predchodkyňa a finančná správa neustále pracuje na ďalších vylepšeniach.

Finančná správa spustila novú bezplatnú aplikáciu pre evidenciu tržieb VRP 2 od 1. júla tohto roka. Už budúci mesiac definitívne nahradí doterajšiu aplikáciu Pokladnica. V Google play nebude k dispozícii pre nových užívateľov od 1. októbra 2022, úplne odstavená z prevádzky bude k 17. októbru 2022. Aj z tohto dôvodu finančná správa odporúča podnikateľom, aby čo najskôr začali využívať novú aplikáciu VRP 2.

Nemusia sa pritom obávať straty komfortu. Finančná správa už viac ako dva mesiace neustále pracuje na vylepšeniach VRP 2 a zapracováva pripomienky verejnosti. Pridala napríklad možnosť ručného párovania mobilnej tlačiarne (Android verzia), podporu pre tmavý režim, zmenil sa spôsob párovania zariadenia biometriou a PIN kódom, upravilo sa pridanie položky pri vrátení tovaru a oprave pri nulovej sadzbe DPH. Pribudli aj grafické vylepšenia, či nové podporované mobilné tlačiarne alebo tlač do 58 a 80 mm PDF formátu. Počas septembra plánuje finančná správa pridať priamu podporu pre ďalšie mobilné tlačiarne. V tejto súvislosti finančná správa odporúča, aby podnikatelia používali zariadenia s verziou Android 5 a vyššie a vhodné je, aby si skontrolovali aj funkčnosť tlačového riešenia. Ďalej odporúčame podnikateľom používať tlačiarne priamo podporované VRP 2, ktorých funkčnosť finančná spáva garantuje. V prípade použitia inej tlačiarne si môžu predajcovia, distribútori, alebo servisní technici tlačového riešenia účtovať servisné poplatky, čo však finančná správa nevie ovplyvniť.

V súvislosti s prihlasovaním do novej aplikácie VRP 2 finančná správa tiež upozorňuje na prípadnú stratu alebo zabudnutie hesla, nakoľko neexistuje možnosť obnovy. Len v takýchto prípadoch musí podnikateľ požiadať finančnú správu o pridelenie nového kódu pokladnice prostredníctvom formuláru „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. Podnikatelia podávajú žiadosť cez Portál finančnej správy (PFS).

Finančná správa dlhodobo pracuje na tom, aby informačné systémy vlastnila, čo jej do budúcnosti umožňuje uskutočňovať transparentné súťaže, ktoré zabezpečia efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov oproti minulosti. Nová aplikácia VRP 2 je vo vlastníctve štátu a preto jej prevádzkovanie a rozvoj do budúcnosti nie sú závislé od externých dodávateľov ako tomu bolo v prípade aplikácie Pokladnica. Vďaka tomu sú prevádzka a rozvoj mnohonásobne lacnejšie. Okrem toho výhodou pre štát a daňových poplatníkov je, že finančná správa dokáže uskutočňovať potrebné úpravy VRP 2 internými kapacitami bez toho, aby za to platila dodávateľovi a dokáže rýchlejšie reagovať na podnety verejnosti na vylepšenie.

V snahe pomôcť klientom zorientovať sa v novej aplikácii pripravila finančná správa aj špecializovanú podstránku na svojom portáli, kde sú prehľadne na jednom mieste všetky dôležité informácie. Nápomocné je aj call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222, kde konzultanti ochotne poradia a zodpovedajú prípadné otázky. Začiatkom budúceho týždňa finančná správa zverejní aj aktualizovanú užívateľskú príručku ako aj nové infomateriály.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk


Pokiaľ potrebujete pomôcť s preinštalovaní a zakúpením aktualizácie pre aplikáciu VRP 2 a jej opätovným nastavením, kontaktujte nás +421 903588688.


Zdroj textu: Finančná správa – Tlačová správa zo dňa 12.9.2022
Zdroj obrázku: Financnasprava.sk

Finančný správa prichádza s novou aplikáciou VRP 2 dostupná bude od 1.7.2022

By Peter Mucha on 21. júna 2022 in Novinky a správy

BRATISLAVA – 17.06.2022: Finančná správa na svojom portáli spustila špeciálnu podstránku k novej aplikácii na evidenciu tržieb VRP 2. Klienti na nej nájdu postupne všetky dôležité informácie prehľadne na jednom mieste. Nová aplikácia bude dostupná bezplatne v Google Play od 1. júla tohto roka.

Snahou finančnej správy je, aby mali klienti k novej aplikácii VRP 2 všetky dôležité informácie ešte pred jej zverejnením v Google Play. Z tohto dôvodu bola spustená špeciálna podstránka na portáli finančnej správy. Postupne bude aktualizovaná o nové informácie ako aj doplnená o informačné videá. Finančná správa aktuálne dáva klientom do pozornosti napríklad informácie o spôsobe prihlasovania do novej aplikácie, či spôsob podania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient v prípade straty alebo zabudnutí prihlasovacích údajov. Okrem toho finančná správa na podstránke zverejnila aj vizualizácie aplikácie pre Android verziu a pre webovú verziu.

VRP 2 bude fungovať na operačnom systéme Android 5 a vyššie a tiež cez podporované webové prehliadače. Disponovať bude všetkými dôležitými funkciami ako doterajšia aplikácia VRP- Pokladnica. Bude podporovať aj tlač na termotlačiarňach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a bude obsahovať aj dlaždice najpoužívanejších tovarov a služieb. Prínosom je zapracovanie responzívneho dizajnu, ktorý robí použitie aplikácie komfortnejším, napríklad aj pri použití webového rozhrania na mobilnom telefóne.

Finančná správa intenzívne pracovala na vývoji VRP 2 od decembra 2021. Cieľom bolo vyvinúť aplikáciu tak, aby jej prevádzkovanie a rozvoj neboli v budúcnosti závislé od externých subjektov. Tento zámer sa podarilo zrealizovať aj so značnou úsporou nákladov pre štát. Finančná správa v prípade vývoja aplikácie VRP 2 využila len služby externých programátorov ako podporu interných hlavných programátorov, pričom za tieto práce v prvej fáze zaplatila 28 tisíc eur s DPH. Za predošlú verziu aplikácie VRP- Pokladnica finančná správa zaplatila dodávateľovi 15,4 milióna eur.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk


Pokiaľ potrebujete pomôcť s aktualizáciou Pokladničnej aplikácie a jej opätovným nastavením, kontaktujte nás +421 903588688, alebo si objednajte službu aktualitácie priamo cez náš eshop.


Zdroj textu: Finančná správa – Tlačová správa zo dňa 17.6.2022
Zdroj obrázku: Financnasprava.sk

Často kladené otázky o zaokrúhľovaní platné od 1.7.2022

By Peter Mucha on 8. júna 2022 in Novinky a správy

V nadväznosti na schválený návrh zákona, ktorým sa mení zákon o cenách (vyplývajúce z novely zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách) Ministerstvo financií SR pre Vás pripravilo sériu najčastejšie kladených otázok a odpovedí z praxe. Cieľom predkladaného návrhu bolo zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Jedno a dvoj centové mince ale naďalej zostanú zákonným platidlom. Matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny, spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0-2 centy. Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti.

Otázka 1
Bude sa vo viacpoložkovom nákupe zaokrúhľovať cena jednotlivých položiek?
Odpoveď:
Nie, zaokrúhľovať sa bude až výsledná cena nákupu a to len vtedy, keď bude platená v hotovosti.

Otázka 2
Bude sa zaokrúhľovať cena nákupu pri platbe platobnou kartou?
Odpoveď:
Nie, cena nákupu platená platobnou kartou sa zaokrúhľovať nebude. Zaokrúhľovanie sa vzťahuje len na hotovostné platby.

Otázka 3
Zákazník zaplatí kombináciou viacerých platobných prostriedkov v rôznom poradí (karta + hotovosť, hotovosť + karta, ….) ako postupovať?
Odpoveď:
Nezáleží na tom aká platba je prvá/druhá/tretia v poradí. Vždy sa cena platená v hotovosti musí zaokrúhliť, a to bez ohľadu na poradie. Poradie platieb zákon o cenách neupravuje.

Otázka 4
Ako sa zaokrúhli cena nákupu, ak zákazník nebude mať dostatok hotovosti a bude chcieť doplatiť zvyšok platobnou kartou?
Odpoveď:
Zaokrúhľuje sa vždy len tá časť, ktorá je platená v hotovosti, zvyšok sa doplatí platobnou kartou. Zákon však nehovorí o poradí platby, ale všeobecne o cene platenej v hotovosti. Nezáleží na tom aké poradie kombinácií platieb (karta/hotovosť) bude zvolené, platba v hotovosti musí byť zaokrúhlená.

Príklad:
Výsledná cena nákupu je 53,62 €.
Kupujúci má v hotovosti len 23,60 €.
Kupujúci doplatí platobnou kartou 30,02 € (53,62 € – 23,60 €).

Otázka 5
Ako sa zaokrúhli nákup, keď bude zákazník chcieť zaplatiť časť stravnými lístkami a časť v hotovosti? Ako sa zaokrúhli doplatok v hotovosti v prípade, že výsledná cena nákupu je 2,01€ a zákazník zaplatí stravným lístkom v hodnote 2,00 €?
Odpoveď:
Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu a zvyšok platený v hotovosti sa zaokrúhli.
V zmysle zákona o cenách suma platená v hotovosti 0,01 € musí byť zaokrúhlená na 0,05 €.

Príklad:
Cena nákupu pred zaokrúhlením je 48,34 €.
Kupujúci chce zaplatiť dvoma stravnými lístkami v hodnote 3,83 €, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.
Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže  48,34 € – 7,66 € = 40,68 €, a to nahor, na 40,70 €.
Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 € a výsledná suma, ktorú zákazník zaplatí bude 48,36 €.

Otázka 6
Ako sa bude postupovať pri platbe za tovary a služby voucherom alebo predplatenou/prepaid (napr. darčekovou) kartou a s doplatkom v hotovosti?
Odpoveď:
Ak kupujúci nakúpi tovar napr. za 40 € a platí predplatenou kartou, ktorá má zostatok 25,01 €, pokladník vyčerpá kartu a doplatok 14,99 € platený v hotovosti sa zaokrúhli na 15 €.

Otázka 7
Ako sa bude zaokrúhľovať pri Loyalty transakciách, kde kupujúci platí nazbieranými bodmi plus doplatok?
Odpoveď:
Napr., ak má tovar cenu 500 bodov a doplatok v hotovosti je 10,72 €, doplatok v hotovosti sa zaokrúhli na 10,70 €. Doplatok platený bezhotovostne sa nezaokrúhli, kupujúci zaplatí 10,72 €.

Otázka 8
Bude sa zaokrúhľovať dobitie Prepaid karty pri pokladni?
Odpoveď:
Ak zákazník požiada o dobitie Prepaid karty napr. na 100,02 € a chce zaplatiť v hotovosti, nejde o nákup tovaru alebo služby, ale ide o „inú finančnú transakciu“,  ktorá nie je pre potreby zákona o cenách považovaná za platbu kupujúcim za tovar. Zaokrúhľovať sa preto takáto platba, i keď platená v hotovosti, nebude.

Otázka 9
Ako to bude so zaokrúhľovaním pri použití prostriedkov nahrádzajúcich hotovosť?
Odpoveď:
Je potrebné brať do úvahy, že ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti za tovar (keďže cieľom je obmedzenie používania 1 a 2 eurocentových mincí). Akékoľvek prostriedky, ktoré podľa iných právnych predpisov sú považované za hotovosť, sa v tomto prípade za hotovosť nepovažujú.

Otázka 10
Ako sa zaokrúhľuje, ak zákazník platí v cudzej mene v hotovosti?
Odpoveď:
Zaokrúhľuje sa cena platená v hotovosti po prepočte cudzej meny na eurá.

Otázka 11
Môžu samoobslužné pokladne aj naďalej vydávať 1 a 2 centové mince, nakoľko tieto mince zostávajú zákonným platidlom?
Odpoveď:
Áno, 1 a 2 centové mince aj po zavedení zaokrúhľovania zostávajú zákonným platidlom a bude možné ich vydávať.

Otázka 12
Týka sa tento spôsob zaokrúhľovania aj iných platieb ako sú platby za tovary a služby evidované v pokladnici e-kasa klient?
a. Výplaty mzdy v hotovosti?
Odpoveď:
Nie, zákon o cenách sa na výplatu mzdy nevzťahuje.
b. Výplaty náhrady za cestovný príkaz?
Odpoveď:
Nie, zákon o cenách sa na výplatu náhrady za cestovné príkazy nevzťahuje.
c. Úhrady faktúry hotovostne?
Odpoveď:
Áno, úhrada faktúry za tovary (služby) sa považuje za dohodovanie ceny podľa zákona o cenách a zaokrúhľovanie sa uplatní.

Otázka 13
Bude sa zaokrúhľovať platba v hotovosti za vratné obaly, napr. prepravky?
Odpoveď:
Prepravka je tovar (zákazník si prepravky môže nakúpiť aj pre vlastnú potrebu, nemá povinnosť ich vrátiť do predajne), preto ak je cena za nákup prepraviek platená v hotovosti, musí sa zaokrúhliť.

Otázky týkajúce sa nastavenia systémov elektronickej registračnej pokladnice a pokladnice e-kasa klient, DPH a účtovníctva:

Otázka 14
Ako sa budú posielať údaje po zaokrúhlení do e-Kasa systému? Zmení sa štruktúra dátovej správy?
Odpoveď:
Štruktúra dátovej správy ostáva bez zmeny. Online registračná pokladnica, v prípade platby v hotovosti, zašle do systému e-Kasa už zaokrúhlenú celkovú sumu dokladu (Amount). Iné údaje o zaokrúhlení v rámci dátovej správy už online registračná pokladnica na server e-Kasa zasielať nebude.

Otázka 15
Ktorá položka bude zaokrúhlenie? Aká sadzba dane z pridanej hodnoty bude priraďovaná hodnote zaokrúhlenia, nulová? Bude mať zaokrúhlenie vplyv na rozpis dane z pridanej hodnoty?
Odpoveď:
V dátovej správe sa nebude uvádzať žiadny ďalší údaj o zaokrúhlení. Hodnota zaokrúhlenia nebude uvádzaná ako položka (Item) a nebude jej priraďovaná žiadna sadzba dane z pridanej hodnoty. Zaokrúhlenie nebude mať spätný vplyv na rozpis dane z pridanej hodnoty na pokladničnom doklade ani na hodnotu predávaných položiek. Hodnoty základu dane a dane z pridanej hodnoty sa vypočítajú z cien položiek (Item) a zaokrúhli sa až výsledná suma dokladu bez vplyvu na základ dane a daň z pridanej hodnoty na pokladničnom doklade (výpočet základu dane a dane z pridanej hodnoty bude zo sumy pred zaokrúhlením).

Otázka 16
Ako je to so zaokrúhľovaním úhrady faktúry v hotovosti? Ako sa bude po zaokrúhlení účtovať do účtovníctva?
Odpoveď:
Úhrada faktúry v hotovosti podlieha zaokrúhleniu. Rozdiel medzi sumou uvedenou na faktúre a sumou prijatou v hotovosti, ktorá bola zaokrúhlená je rozdielom, ktorý sa podľa dôvodovej správy bude účtovať ako náklady na zaokrúhlenie alebo výnosy zo zaokrúhlenia.

Otázka 17
Aké údaje sa budú zasielať do systému e-kasa pri kombinovanej platbe (hotovosť, platobná karta)?
Odpoveď:
Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa do systému e-kasa zasiela najmenej celková suma platenej ceny. V prípade kombinovanej platby sa do systému e-kasa pošle celková suma platenej ceny, ktorá je súčtom sumy zaplatenej napr. platobnou kartou a zaokrúhlenej sumy platenej v hotovosti.

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Kontrolóri v máji 2022 preveria používanie registračných pokladníc

By Peter Mucha on 1. mája 2022 in Novinky a správy

Finančná správa spúšťa od mája akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb v e-kase a vydávanie pokladničných dokladov. Kontrolóri sa sústredia na prevádzky, ktoré poskytujú zákazníkom stravovacie služby, čiže na jedálne, reštaurácie či pohostinstvá. Okrem toho sa zamerajú aj na kozmetické salóny, kadernícke prevádzky a wellness centrá. Kontrolám sa nevyhnú ani podnikatelia, u ktorých bolo v predchádzajúcom období zistené porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

V máji opäť vyrazia do terénu kontrolóri finančnej správy. Zamerajú sa na kontroly e-kasy a vydávanie pokladničných dokladov. Sústredia sa najmä na prevádzky, ktoré poskytujú zákazníkom stravovacie služby (jedálne, reštaurácie či pohostinstvá). Navštívia tiež kozmetické salóny, kadernícke prevádzky a wellness centrá. Kontrolám sa nevyhnú ani podnikatelia, u ktorých bolo v predchádzajúcom období zistené porušenie zákona o používaní ERP.

Podnikateľov informujeme o akcii s cieľom, aby dbali na dodržiavanie zákona a vyhli sa prípadným sankciám. Cieľom kontrol nie je rozdávať pokuty, ale podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Zároveň je povinnosťou finančnej správy zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a zákazníkom vydávali pokladničné doklady. Nejde pritom o jednorazovú akciu, v kontrolách bude finančná správa pravidelne pokračovať.

Pred vykonaním štandardnej kontroly bude vo väčšine prípadov finančná správa vykonávať priamo na prevádzke online monitoring tržieb. Kontrolóri budú pozorovať prostredníctvom tabletov priamo v prevádzke alebo v blízkosti prevádzky, či tržby od zákazníkov prichádzajú do systému e-kasa. V prípade, že bude všetko v poriadku, podnikateľ si ani nevšimne, že bol kontrolovaný a ku klasickej štandardnej kontrole ani nemusí dôjsť. Týmto novým moderným postupom kontroly chce finančná správa čo najmenej zaťažovať poctivých podnikateľov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk


Pokiaľ potrebujete pomôcť s existujúcou alebo zakúpiť novú pokladnicu eKasa kontaktujte nás +421 903588688, alebo si objednajte priamo cez náš eshop.


Zdroj textu: Finančná správa – Tlačová správa zo dňa 29.4.2022

Finančná správa vyzýva na aktualizáciu aplikácie Pokladnica VRP

By Peter Mucha on 10. marca 2022 in Novinky a správy

Používanie bezplatnej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si aktualizovanej verzie. Dostupná je od dnešného dňa na portáli finančnej správy. Dôvodom je vypršanie platnosti certifikátu 17. marca 2022. Výmenu certifikátu uskutoční finančná správa 16. marca 2022. Zároveň informujeme, že od tohto dátumu nebude možné využívať aplikáciu VRP pre mobilné operačné systémy iOS. Webovej verzie aplikácie VRP sa zmena nedotkne.

Od dnešného dňa je na portáli finančnej správy dostupná aktualizovaná verzia bezplatnej aplikácie
Pokladnica. Používateľov VRP prosíme, aby si stiahli túto novú VRP a pôvodnú odinštalovali. Už 17. marca 2022 totiž vyprší platnosť komunikačného certifikátu a doterajšia verzia VRP nebude z tohto dôvodu funkčná. Výmenu certifikátu uskutočníme dňa 16. marca tohto roka. Finančná správa pripravila podrobný postup inštalácie aktualizovanej aplikácie, ktorý je tiež dostupný na portáli finančnej správy. V prípade otázok je nápomocné aj call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222.

Zároveň informujeme, že od dátumu 16. marca 2022 nebude dostupná aplikácie VRP pre mobilný operačný systém iOS. Podnikateľské subjekty môžu využiť prístup cez web
(https://vrp.financnasprava.sk/#!/login) alebo novú verziu VRP v zariadeniach s operačným
systémom Android. Rovnako nie je dostupná pre operačný systém iOS ani aplikácia Over doklad. Pravosť pokladničných dokladov si môže verejnosť overovať prostredníctvom webovej služby https://opd.financnasprava.sk/#!/check, prípadne prístupom cez operačný systém Android.

Finančná správa sa ospravedlňuje používateľom VRP i aplikácie Over doklad za vzniknuté komplikácie. Spôsobené sú nedoriešenými zmluvnými vzťahmi s dodávateľom aplikácie v súvislosti s neprimerane vysokými nákladmi na prevádzku. „Finančná správa viackrát deklarovala cieľ optimalizovať náklady na svoje systémy a aplikácia VRP nie je výnimkou. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám s dodávateľom dohodnúť na optimálnom riešení, preto sme boli nútení pristúpiť k aktualizácii aplikácie vlastnými kapacitami. Mrzí nás vzniknutá situácia, intenzívne sme však hľadali všetky dostupné riešenia, aby podnikatelia boli zasiahnutí v čo najmenšej miere,“ vysvetlil prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

V súčasnosti finančná správa intenzívne pracuje na vývoji novej aplikácie VRP pre všetky platformy tak, aby jej využívanie nebolo v budúcnosti závislé od externých subjektov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk


Pokiaľ potrebujete pomôcť s aktualizáciou Pokladničnej aplikácie a jej opätovným nastavením, kontaktujte nás +421 903588688, alebo si objednajte službu aktualitácie priamo cez náš eshop.


Zdroj textu: Finančná správa – Tlačová správa zo dňa 10.3.2022
Zdroj obrázku: Finančná správa Facebook

Podnikatelia nie sú povinní zasielať UIK do systému e-kasa

By Peter Mucha on 22. decembra 2021 in Novinky a správy

BRATISLAVA – 22.12.2021: Finančná správa upozorňuje podnikateľov , že v súlade s nálezom
Ústavného súdu SR nie sú viac povinní zasielať unikátny identifikátor kupujúceho (UIK) do
systému e-kasa.

Ústavný súd SR rozhodol, že časť novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z roku
2018 nie je v súlade s Ústavou SR. Konkrétne ide o časť „unikátny identifikátor kupujúceho, ak je
predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby“.

Pre podnikateľov používajúcich e-kasu to znamená, že odo dňa vyhlásenia nálezu Ústavného súdu SR
nie sú povinní zasielať unikátny identifikátor kupujúceho do systému e-kasa. Technické
nastavenie pokladníc a systému e-kasa
podnikateľom umožňuje zasielať údaje z pokladničných
dokladov bez tohto identifikátora.

Finančná správa plánuje o nenahlasovaní UIK informovať vybraných podnikateľov aj prostredníctvom
softwarningu. Zároveň finančná správa upozorňuje, že cieľom pri zavádzaní e-kasy nebolo sledovať
dennodenné správanie sa kupujúcich, primárnym cieľom je boj proti daňovým podvodom. Finančná
správa unikátny identifikátor kupujúceho nevyhodnocuje a nie je predmetom ďalšieho spracovania.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk


Pokiaľ potrebujete pomôcť s preinštalovaní a aktualizáciou vašej eKasa pokladnice, kontaktujte nás +421 903588688.


Zdroj textu: Finančná správa – Tlačová správa zo dňa 22.12.2021

Uzávierka smeny – Otvorenie a Uzavretie pokladnice

By Peter Mucha on 8. júla 2021 in Pokladnica

Počas predaja pokladnica pripočítava všetky Platby hotovosťou do sumy uvedenej v Stav hotovosti v pokladnici.

Pri uzavretí odporúčame v rámci jedného z postupov, urobiť výber všetkej hotovosti v pokladnici a potom následne uzavrieť pokladnicu s nulovým stavom hotovosti.

Ukončenie smeny – Uzavretie pokladnice

Pokladnicu uzavrieme kliknutím na tlačidlo Zatvoriť pokladnicu.

Na potvrdenie uzavretia pokladnice pokračujte kliknutím na ikonkuvpravo hore.

Po uzavretí pokladnice sa v Prehľadoch zobrazí uzavretá pracovná smena ku aktuálnemu dátumu a času.

Začiatok smeny – Otvorenie pokladnice

V prípade, že v Stav hovotosti v pokladnici je uvedené hlásenie Pokladnica je uzavretá, je potrebné otvoriť pokladnicu a začať novú smenu.

Začiatok smeny, tzv. Otvorenie pokladnice urobíte kliknutím na tlačidlo Otvoriť pokladnicu.

V prípade, že na ďalšom kroku v Stav pokladny z prechodi smeny svieti iná suma ako 0, kliknite na Použit ako východzí stav. Týmto sa do poľa Čiastka natiahne hodnota, s ktorou bola uzatvorená pokladňa.
Inak, pokiaľ je stav pokladnice z predchádzajúcej smeny nulový, otvoríte pokladnicu s Čiastkou 0.

Pre pokračovanie v otvorení pokladnice potvrďte kliknutím na ikonkuvpravo hore.

Po otvorení pokladnice je opäť možné pokračovať v predaji.

Vklad a Výber hotovosti z pokladnice

By Peter Mucha on 8. júla 2021 in Pokladnica

Vklad aj výber sú finančné operácie, ktoré sú odosielané na portál Finančnej správy eKasa, preto je týmto dokladom pridelované Číslo pokladničného dokladu ako sa deje pri riadnych predajných pokladničných dokladoch.

Pokiaľ potrebujete do pokladne eKasa vložiť peniaze, alebo naopak peniaze z eKasa pokladne vybrať, využijete nato Operácie s pokladnicou, prvá ikonka vľavo hore na základnej obrazovke s názvom “Pokladnica”.

UPOZORNENIE:
Pred operáciou vkladu a výberu z pokladnice odporúčame urobiť obnovenie spojenia aplikácie Kasa Fik s eKasa PPEKK.
Nastavenie > eKasa PPEKK > CHDU > Test spojenia CHDU > OK > Uložiť ako aktívne CHDU

Vklad hotovosti do pokladnice

Pre vloženie hotovosti do pokladnice eKasa kliknite na tlačidlo Príjem do pokladnice.

Zadajte sumu, ktorá bude vložená do pokladnice, do riadku Pokladničný vklad. Máte možnosť zadať sumu ako celé číslo (100) alebo s desatinnou čiarkou (100,50).
Pozor: hodnota z poľa Poznámka sa netlačí na doklade, neodporúčame ju používať.

Na pripísanie čiastky potvrďte kliknutím na ikonkuvpravo hore alebo stlačením OK na klávesnici.

Výber hotovosti z pokladnice

Pre výber hotovosti z pokladnice eKasa kliknite na tlačidlo Výdaj z pokladnice.

Pokračujte rovnako ako pri Vklade hotovosti do pokladnice.