Our News

Vklad a Výber hotovosti z pokladnice

By Peter Mucha on 8. júla 2021 in Pokladnica

Vklad aj výber sú finančné operácie, ktoré sú odosielané na portál Finančnej správy eKasa, preto je týmto dokladom pridelované Číslo pokladničného dokladu ako sa deje pri riadnych predajných pokladničných dokladoch.

Pokiaľ potrebujete do pokladne eKasa vložiť peniaze, alebo naopak peniaze z eKasa pokladne vybrať, využijete nato Operácie s pokladnicou, prvá ikonka vľavo hore na základnej obrazovke s názvom “Pokladnica”.

UPOZORNENIE:
Pred operáciou vkladu a výberu z pokladnice odporúčame urobiť obnovenie spojenia aplikácie Kasa Fik s eKasa PPEKK.
Nastavenie > eKasa PPEKK > CHDU > Test spojenia CHDU > OK > Uložiť ako aktívne CHDU

Vklad hotovosti do pokladnice

Pre vloženie hotovosti do pokladnice eKasa kliknite na tlačidlo Príjem do pokladnice.

Zadajte sumu, ktorá bude vložená do pokladnice, do riadku Pokladničný vklad. Máte možnosť zadať sumu ako celé číslo (100) alebo s desatinnou čiarkou (100,50).
Pozor: hodnota z poľa Poznámka sa netlačí na doklade, neodporúčame ju používať.

Na pripísanie čiastky potvrďte kliknutím na ikonkuvpravo hore alebo stlačením OK na klávesnici.

Výber hotovosti z pokladnice

Pre výber hotovosti z pokladnice eKasa kliknite na tlačidlo Výdaj z pokladnice.

Pokračujte rovnako ako pri Vklade hotovosti do pokladnice.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *